Parochie Joannes de Doper


Adres;

Jisperweg56

1464 NG Westbeemster

Tel: 0299-681476


e-mail adres:

joannesdedoper@hetnet.nl

e-mailadres van het bestuur van de Joannes de Doperparochie:

bestuur-joannesdedoper@hetnet.nl

Live Space- http://jded-westbeemster.spaces.live.com

Parochiesecretariaat isgeopend op Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Tel 0299-681476

Het pastorale team bestaat uit:

Diaken Jack NoŽ                            

Weekeindvieringen:

Zondagmorgen om 10.00 uur

Ieder laatste zaterdag van de maand

is er een viering om 19.00 uur.

Dat weekeind is er geen zondagsviering in Westbeemster.

Dit is de site van joannes de doper uit westbeemster
Deze site is gemaakt door Martin Zwaneveld.